วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บรรณารักษ์และ นักศึกษา สกร.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา การรับชมวีดิทัศน์จากกรมการศึกษานอกโรงเรียนสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ การเจิมป้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ เพื่อเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรือง