วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร สกร.อำเภอวังเหนือ ประชาชน และ นักศึกษา ศกร.ตำบลวังทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกป่าในใจคน ตลอดจนยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย ณ ศกร.ตำบลวังทอง หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง            วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บรรณารักษ์และ นักศึกษา สกร.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา การรับชมวีดิทัศน์จากกรมการศึกษานอกโรงเรียนสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ การเจิมป้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ เพื่อเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรือง        วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯและโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ในการนี้ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำอำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครู และบรรณารักษ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ 1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถอ่านฉัน กิจกรรมหมวกแฟนซี กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมมินิมัจฉาพาเพลิน) 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (การจัดนิทรรศการอาชีพจาก ศกร.ตำบล การสาธิตอาชีพระสั้น:การทำน้ำกระเจี๊ยบและน้ำมะตูม) 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (กิจกรรมตอบคำถามผ่านWonder Go/Metaverse) ณ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 3)1กศน.ตำบล1อาชีพ 4)ความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ และ การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ 1)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 2)1กศน.ตำบล1อาชีพ 3)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4)1กศน.ตำบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ สกร.อำเภอวังเหนือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ และ ศกร.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับ  ครู กศน.ตำบล...ภาพ มานิต..การเพียร...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน