วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯและโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ในการนี้ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำอำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครู และบรรณารักษ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ 1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถอ่านฉัน กิจกรรมหมวกแฟนซี กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมมินิมัจฉาพาเพลิน) 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (การจัดนิทรรศการอาชีพจาก ศกร.ตำบล การสาธิตอาชีพระสั้น:การทำน้ำกระเจี๊ยบและน้ำมะตูม) 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (กิจกรรมตอบคำถามผ่านWonder Go/Metaverse) ณ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง